Vårdplikt av hyresrätt – detta gäller

 In Tips & Råd

Vårdplikt gäller för alla som bor i lägenhet och innebär att du som boende är skyldig att ta hand om bostaden och skydda den från onödiga skador.

Vårdplikt av hyresrätt

Är du innehavare och boende i en hyresrätt omfattas du av reglerna i hyreslagen, som stadgas i jordabalkens tolfte kapitel. Lagtexten ger upphov till många tolkningsfrågor, och tolkningar måste göras i varje enskilt fall. Här följer tre viktiga punkter som ingår i vårdplikten för dig som bor i hyresrätt:

  • Aktsamhet. Hyresgästen måste under hyrestiden iaktta viss aktsamhet för att se till att lägenheten hålls ren och hel, och fri från skadedjur.
  • Skador och ersättning. Om du som hyresgäst beter dig vårdslöst eller försumligt i sådan utsträckning att skador uppkommer på lägenheten är du skyldig att ersätta hyresvärden för dessa skador. Det gäller även om det inte är du själv som orsakar skadan, utan någon som befinner sig i bostaden på din inbjudan. Det kan till exempel handla om vänner eller hantverkare som du anlitat.
  • Brand- och vattenskador. Denna typ av skador ansvarar du som hyresgäst oftast inte för. Men om skadorna har uppkommit med anledning av att du har varit oaktsam eller försumlig kan du råka på skadeståndskrav.

Renovera inte utan hyresvärdens samtycke

Vårdplikten innebär att du som hyresgäst inte har rätt att genomföra större renoveringsarbeten i bostaden utan att ha kommit överens med din hyresvärd i förväg. Du får inte på eget bevåg utföra renoveringsåtgärder ens om de skulle innebära en förbättring av bostaden. Kom alltid överens med din hyresvärd innan du gör några ingrepp i lägenheten.

Försummelse av vårdplikten

Försummar du din vårdplikt med skador på hyresrätten som resultat kan detta leda till juridiska påföljder.

Exempel på påföljder är skadestånd, förverkande av hyresavtalet eller att man bryter besittningsskyddet. Besittningsskyddet innebär enkelt förklarat att du som hyresgäst erhåller en starkare ställning i förhållande till din hyresvärd, du har till exempel rättigheter till exempel i fråga om att förlänga ditt hyresavtal, eller att få ersättning vid uppsägning utan sakligt skäl.

Den allvarligaste påföljden är förverkande. Det innebär till exempel att hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid. För att det ska bli påföljden ska ditt avtalsbrott vara av allvarlig karaktär och din försummelse av vårdplikten kunna karaktäriseras som vanvård. Hyresgästen måste alltid få tillfälle att rätta till misstaget, till exempel genom att åtgärda skador, innan allvarligare påföljder.

Din hyresvärd har underhållningsplikt

Medan du som hyresgäst omfattas av vårdplikten verkar din hyresvärd under underhållsplikten. Den innebär bland annat att hyresvärden är skyldig att se till att lägenheten är i acceptabelt och beboeligt skick. Från och med tillträdesdagen ska hyresvärden tillhandahålla bostaden i sådant skick att den allmänt skulle fungera som fullt brukbar. Om hyresvärden inte tillhandahåller bostaden i acceptabelt och beboeligt skick kan hyresgästen ha rätt till skadestånd.

Underhållsplikten gäller under hela hyresperioden

Så länge du hyr lägenheten är hyresvärden skyldig att hålla lägenheten i acceptabelt och beboeligt skick. Med skäliga tidsmellanrum ska hyresvärden även ombesörja förnyelse av tapeter, ommålning och andra vanliga reparations- och underhållsarbeten som man behöver på grund av normalt slitage.

Recent Posts
Sladdlös dammsugarebyta snöre i persienn