Vad innebär byggstädning?

 In Tips & Råd

Byggstädning innebär i praktiken att man avlägsnar det värsta skräpet efter en renovering eller en nybyggnation. Det rör sig vanligen om gipsskivor, spån och andra restprodukter från bygget. Avsikten med städningen är inte att göra bostaden inflyttningsklar, utan att möjliggöra för en besiktningsman att kunna inspektera bygget och göra en analys. Detta är byggbranschens definition på byggstädning.

”Det är viktigt att poängtera att byggstädning och finstädning (eller flyttstädning) är två olika typer av städningar. För att genomföra en byggstädning krävs kunskap och erfarenhet av just detta”

Dock kan en byggstädning kombineras med en finstädning, och det är något som är ganska vanligt idag. Exempelvis bland privatpersoner som byggt hus eller renoverat, och vill kunna flytta in så fort som möjligt. Eller för en byggfirma som erbjudit ett nyckelfärdigt hus i kontraktet och således vill ha det nybyggda huset helt inflyttningsklart åt kunden på utsatt datum. Då kan en städfirma med kunskap och erfarenhet först ta itu med byggstädningen, och sedan finstäda.

Inte samma sak som en slutstädning

Det är viktigt att poängtera att byggstädning och finstädning (eller slutstädning) är två olika typer av städningar. För att kunna genomföra en byggstädning krävs kunskap och erfarenhet av bägge dessa. Detta för att denna städning innebär ett tyngre jobb som bland annat innefattar bortforsling av överblivet byggmaterial m.m. Finstädningen är ett mer precis städjobb.

När man utför byggstädningar gör man det vanligtvis åt både byggfirmor och privatpersoner. Dock är det viktigt att tänka på att inte gå in och finstäda direkt efter en renovering eller ett bygge. Först måste det alltid byggstädas.

Vad ingår i en byggstädning?

Vad som ingår i en byggstädning råder det lite olika uppfattningar om, så det beror helt på vem du frågar. Det kan röra sig om allt från att sopa av golven i bostaden med en grov kvast till att putsa fönstren eller torka av bakom spisen. Därför är det mycket viktigt att du hör dig för med den städfirma som ska utföra din byggstädning vad som ingår i tjänsten. Om städfirman utför en mycket noggrann byggstädning kan det hända att finstädningen blir väldigt lätt, och då kanske du väljer att göra den själv.

Åt andra hållet kanske du förväntar dig att din bostad ska vara inflyttningsklar efter byggstädningen. Men när du kommer dit så ligger det damm på alla ytor och fönstren går knappt att se ut genom. Se alltså till att få klart för dig redan när du beställer städningen – och innan du betalar! – vad som faktiskt ingår. Extra viktigt är detta om det är byggfirman som ska utföra byggstädningen, eftersom städfirmor ofta erbjuder en mer utförlig städning vid byggstädning.

Recent Posts
flyttstäda kontoretcontainer för grovsopor