Trappstädning

Trappstädning

Viklunds Städ har mångårig erfarenhet av att ta hand om trappstädning i hela Stockholm med omnejd.
Vi vet vad regelbunden trappstädning betyder för bra och trevlig miljö samt att den bidrar till att begränsa skador och slitage..
Förutom städning av golven ingår städning av väggarna, som även de blir garanterat fläckfria efter avslutat arbete.

STANDARDAVTAL FÖR TRAPPSTÄDNING:

 • Golv – även socklar och sättsteg – sopas och våttorkas
 • Vi byter ut torkmattan tre gånger/ år. En gång sommartid samt två gånger under vinterhalvåret.
 • Skrapmatta/galler – både den på insidan och på utsidan – skakas rena. Urtagen under sopas.
 • Vi rengör hissdörrarna samt torkar hissdörrspår
 • Glasrutor i porten torkas både in- och utvändigt. Även andra glaspartier i exempelvis entrén rengörs.
 • Vi torkar av allmänna dörrar (inte lägenhetsdörrarna)
 • Vi dammar av ventilationsdon
 • Hissen torkas – golv, väggar och inredning samt speglarna.
 • Fönsterbänkar och lister torkas av
 • Eventuell spindelväv avlägsnas av oss
 • Synliga fläckar tas bort från väggarna

EKONOMI

 • Vi lämnar fast offert baserad på gemensamt beslutat uppdrag.
 • Totalpris inkluderar arbetstimmar, transporter och vid behov städmaterial.
 • Moms särredovisas.
 • Betalningsvillkor: 10 dagar.
 • Pappersfaktura: 40 kr.

FÖRSÄKRAN. NÖJD KUND-GARANTI

Vi är ansvarsförsäkrade hos Svedea; något som innebär en extra trygghet för dig som kund.
Oaktsamhet från vår sida ersätts direkt.
Hos Viklunds Städ gäller alltid tre dagars garanti och inom dessa tre dagar skall också eventuella klagomål och reklamationer lämnas in för att beaktas.
Detta och mycket annat framgår av fliken ”Om oss ” och Allmänna Villkor, som lämnas separat.

FÖRFRÅGAN

Välkommen att kontakta oss med intresseanmälan, som besvaras inom 48 timmar inför besök, via mail eller telefon.
Vi finns i centrala Vasastan dit du också är hjärtligt välkommen.

Nataliya Viklund
VD