Luftrenare gör underverk för innemiljön

 In Tips & Råd

En luftrenare gör underverk för innemiljön och är en prisvärd lösning för att få ett normalt liv – oberoende av säsong och av eventuella allergier.

Folk med känsliga luftvägar, med allergier eller astma klarar inte av normala förhållanden inomhus på samma sätt som vanliga personer gör. Minsta avvikelse i innemiljön påverkar. Detta oavsett om det rör sig om fukt, damm, mögelpartiklar eller pollen så kan man som drabbad lida alla helvetes kval. En luftrenare är ofta den bästa vägen till att skapa en bättre innemiljö och där man inte riskerar att må dåligt som en följd av att luften inomhus inte möter de krav och behov man har.

Vissa känner inte av luften inomhus och har svårt att avgöra vilken kvalitet den håller. För andra så blir detta mer påtagligt och för vissa kan det röra sig om ett rent straff. Särskilt i samband med vissa årstider där framförallt våren kan innebära stora problem med höga pollenhalter.

Hur fungerar då en luftrenare? En luftrenare placeras ut i bostaden och pluggas in i vägguttaget. Genom ett HEPA-filter så sugs sedan luften in och filtreras för att därefter komma ut igen – denna gång fri från damm, smuts och andra partiklar som påverkar negativt. Man kan även göra tillval som exempelvis även tar bort dålig lukt – något som kan användas i vissa utrymmen där normalt både luftkvaliteten är sämre och där viss odör kan finnas; det handlar då ofta om källaren.

Vilken luftrenare är bäst?

Luftrenare finns i olika storlekar, kommer i olika prisklasser och med olika prestanda. Det är därför svårt att peka på en modell och säga att just den är överlägsen och absolut bäst. Man måste utgå från sig själv, den egna bostaden och från sina egna, mer specifika problem och behov. Som en fingervisning kan vi emellertid säga att en märkning från Astma och Allergiförbundet är något att hålla utkik efter i samband med ett köp. Denna stämpel är en garant för att produkten lever upp till branschens höga krav.

Ett annat tips är att välja att genomföra en behovsanalys. Köper du en luftrenare hos en större återförsäljare så brukar de erbjuda en behovsanalys där man tar reda på vilken yta som ska renas. Även vilka specifika problem du har samt om luftrenaren kanske endast behövs under vissa delar av dygnet. Exempelvis under natten och i syfte att erbjuda dig en bättre sömn.

Det är en bra väg att skräddarsy en lösning och hitta en luftrenare som verkligen är anpassad gentemot de rådande omständigheterna och behoven. Något som verkligen heller inte behöver betyda att du köper den dyraste modellen med absolut högst kapacitet och prestanda.

Tänk på ventilation och städning

Lider du av problem så kan en luftrenare göra underverk. Men, den kommer inte ensam att göra det. Nej, ibland måste man ta ett större helhetsgrepp om situationen och även inkludera ventilationen i ekvationen. Hur ser ventilationen ut i din bostad och finns det något att göra? Bor du i exempelvis en lägenhet så har din fastighetsägare en skyldighet som ligger i att – på givet datum och under en given intervall – utföra en Obligatorisk Ventilationskontroll: en OVK-besiktning. Detta ska verifieras genom ett uppsatt intyg och godkännande som placeras i trapphuset.

Du som villaägare kan kontakta ett företag inom VVS och låta dem genomföra en undersökning. Man ska dock vara medveten om att ny, fräsch luft inte enbart är av godo i det här sammanhanget. Detta sett till att den drar med sig nya partiklar av exempelvis pollen och andra allergener. Där kan alltså luftrenaren och ventilationen samspela.

En annan sak som man måste ta fasta på gäller städning. Att städa rent, dammsuga och dammtorka är något som kraftig reducerar halterna av damm och andra partiklar som påverkar negativt. Ventilation, utökad – mer grundlig – städning och en effektiv luftrenare är en treudd som effektivt ger dig en bättre innemiljö.

Städning kan idag gå att få professionellt utförd till ett rabatterat pris. Detta som en följd av att man kan använda rut-avdraget. Saknar du tid så kan du överväga att anlita en städfirma.

Recent Posts
container för grovsoporvardagsrum pyntat för julen