Publicerad

Återvinning av gamla färgburkar

Återvinning av gamla färgburkar

Det mesta går att återvinna om det hanteras på rätt sätt. I denna artikel presenteras hur det går till vid återvinning av gamla färgburkar.

Om färgburkar klassas som farligt avfall eller inte beror på vilka substanser som färgen är uppbyggd av. Lite generellt kan säga att hobbyfärger, för pyssel, kan hanteras på ett sätt medan gamla färgburkar efter ommålning i hemmet ska hanteras som farligt avfall. Men det beror även på om de är tomma eller om rester finns kvar.

Så återvinner du rätt

  • Tomma färgburkar av metall

Färgburkar som är helt tomma kan lämnas in till metallåtervinning. Detta antingen via en återvinningsstation eller återvinningscentral.

  • Tomma färgburkar av plast

Även tomma färgburkar av plast kan återvinnas. Sortera dem som plastförpackningar.

  • Burkar med färgrester, även torkade

Finns det färgrester kvar är det viktigt att färgen hanteras korrekt och inte hälls ut i avloppet. Det gäller exempelvis färger, oljor, fogmassa, lacker och polysteren. Lämna in förpackningarna på en återvinningscentral. Här kommer färgresterna att tas hand om varpå förpackningen sedan kan gå till återvinning.

  • Penslar, trasor

Kan slängas i hushållsavfall. Men rengör dem först på ett korrekt sätt.

Kan även lämnas till färgbutiker

De flesta större färgbutiker tar även emot färgburkar och färgrester. Det finns däremot ingen lag som anger att alla återförsäljare måste ta emot burkarna i likhet med hur det finns regler kring hantering av förbrukad elektronisk utrustning.

Vattenbaserade färger är inte ofarliga

En missuppfattning är att vattenbaserade färger inte är farliga för naturen. Resonemanget kommer från att färgen kan spädas med vatten och penslarna ofta rengöras direkt under kranen. Men även dessa färger har konserveringsmedel och miljöfarliga tensider.

Färger som är till för att målas med inomhus eller utomhus ska alltså hanteras lika. Detta oavsett vad som är basen i färgen.

Även viktigt med rätt hantering av penslar

Första steget är att stryka av penseln mot ett tidningspapper eller annat papper. Detta för att få ut så mycket färg som möjligt från den. Dessa papper kan sedan slängas i hushållssoporna då det är en mindre, och begränsad, mängd färg.

Andra steget är att ta fram en burk som fylls med penseltvätt alternativt vatten. Detta utifrån vilken sorts färg det är som använts. Läs på burken vad som ska användas vid rengöring av penslar. Märk upp burken med ”penseltvätt” och använd den till att den inte längre har effekt. Denna burk ska sedan lämnas in till återvinningscentral (uppmärkt och tät).

OBS – Använd inte PET-flaskor för detta ändamål då hållbarheten i denna plast kan påverkas av lösningsmedel m.m.

Tredje steget är att ännu en gång pensla av den mot tidningspapper. Den kan därefter behandlas med såpa och vatten

Har färgen däremot torkat in i penseln och den därmed inte kan rengöras så kan den slängas i hushållssoporna.

Rengöring av roller

För att rengöra en roller krävs en stor mängd vatten och/eller penseltvätt. Det är därmed bättre att låta färgen torka och sedan slänga bort rollern isom grovsopor varpå en ny används vid kommande tillfälle.

Ska rollern användas inom ett dygn kan en plastpåse dras över rollern så att minimalt med luft kommer in. Detta förutsatt att det är samma färg som ska användas vid kommande tillfälle.

Tänk på att:

  • Begränsad mängd: Återvinningscentralerna kan ha gräns för hur stor mängd färgrester som får lämnas in per person.
  • Aldrig ner i avloppet: Färgrester ska aldrig spolas ner i avloppet eller hällas ut i naturen.
  • Blanda inte: Har ni fem färgburkar med olika slags färg så lämna in alla fem burkarna. Bland inte ihop de olika kemikalierna då detta gör det betydligt svårare att återvinna och hantera.
  • Hållbara förpackningar: Lämna aldrig in en färgburk som har sprickor eller börjat läcka. Lägg den i detta fall i en större omslutande förpackning. Detta som en säkerhet både för dig själv och för de som ska hantera burkarna.
  • Tydlig markering: Det bästa är om originaletiketten finns kvar på burken. I annat fall ska det markeras upp tydligt så att mottagaren kan hantera det rätt.
  • Fråga! Är du osäker på hur färgrester ska hanteras? Ring och fråga din lokala återvinningscentral. Bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.

Vad händer med färgresterna?

De färgrester som lämnas in på en återvinningscentral förbränns i minst 850 grader. Detta i centraler med tillstånd att hantera och förbränna olika slags farligt avfall. I och med den höga värmen förbränns samtliga giftiga ämnen.

I vissa fall används kryoteknik. Det innebär att burken och innehållet fryses till -180 grader varpå den sedan krossas. På detta sätt kan färg och burk tydligt separeras.

Mer info:

Avfall Sverige har ett flertal faktablad som kan gratis kan laddas ner online.